U16 Senior R5: Singapore Vs Ukraine

Zhu Yu Hao (Singapore) Vs Krushelnytskyi Valerii (Ukraine)